a Loucura en A Garda

Baseada no libro El elogio de la locura, ista ven ser a segunda entrega da revisión do clásico de Erasmo de Rotterdam, onde os autores se extenden na súa ilustración do discurso que a Loucura fai ao longo do texto. Xa en 2008 fora presentada a primeira incursión no volume en Estampa, Madrid: un gravado de case 10 metros de longo nunha sóa peza e cunha soa matriz. Tivera moi boa acollida, e chegara a ser seleccionada no ano seguinte para un Project room en Puro arte. Desta vez a obra revólvese sobre si mesma e os autores ofrecen variantes da mesma matriz en formatos diversos, e igual que da outra vez, a autoría é mesturada, sen poder chegar a distinguir con claridade que parte traballou cada artista.

Agora é coma se houbese moitas matrices para unha soa estampa, xa que cada gravado é único, non está editado, e a matriz fai o efecto de multiplicarse a si misma. Aí está o delirio formal desta segunda parte do Eloxio da loucura.

Basada en el libro El elogio de la locura, ésta es la segunda entrega de la revisión del clásico de Erasmo de Rotterdam, donde los autores se extienden en su ilustración del discurso que la Locura hace a lo largo del texto. Ya en 2008 fuera presentada la primeira incursión en el volumen en Estampa, Madrid: un gravado de casi 10 metros de largo en una sola pieza y con una sola matriz. Tuvo muy buena acogida, y llegara a ser seleccionada el año siguiente para un Project room en Puro arte. Esta vez la obra se revuelve sobre si misma y los autores ofrecen variantes de la misma matriz en formatos diversos, y igual que la otra vez, la autoría es difusa, sin poder llegar a distinguir con claridad que parte trabajó cada artista.

Ahora es como si hubiese muchas matrices para una sola estampa, ya que cada grabado es único, no está editado, y la matriz hace el efecto de multiplicarse a si misma. Ahí está el delirio formal de esta segunda parte del Elogio de la loucura.

No hay comentarios: