miradas 2

O 24 de outubro clausurouse a mostra De rerum natura coa intención de que itinere por outras salas.
Neste enlace pode verse a reportaxe que o programa Miradas 2, de tve, emitiu sobre a exposición.
Minuto 20:55 


El 24 de octubre se clausuró la muestra De rerum natura con la intención de que itinere por otras salas.
En este enlace puede verse el reportaje que el programa Miradas 2, de tve, emitió sobre la exposición.
Minuto 20:55 

No hay comentarios: