Dinastía Vivanco

Detalle do gres que incorpora aos seus fondos o Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco, con sede en Briones, A Rioxa. Trátase dunha intervención sobre a botella da adega, que forma parte dunha colección na que diversos artistas traballan a partir dese elemento.

Detalle del gres que incorpora a sus fondos el Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco, con sede en Briones, La Rioja. Se trata de una intervención sobre la botella de la bodega, que forma parte de una colección en la que diversos artistas trabajan a partir de ese elemento.

No hay comentarios: