clausurada a Louvanza da loucura en Ourense

Para quen non puidera visitar a exposición, recollemos un enlace á TVG e outro a Miradas 2, minuto 12:40, con redacción de Domingo Bobillo.
Para quien no pudiera visitar la exposición, recogemos un enlace a la TVG y otro a Miradas 2, minuto 12:40, con redacción de Domingo Bobillo.

No hay comentarios: