O gato cósmico

Unha escolma da gráfica máis representativa, nas que a composición xoga con figuras humanas ás veces acompañadas doutros elementos. Son obras abertas no senso tradicional do termo, xa que presentan figuras que se intercambian entre as estampas e aparecen en diferentes gavados ao mesmo tempo, ampliando o seu significado e capacidade de evocación, de xeito que unhas complementan outras. Pero non hai un carácter lineal nin de argumento, a plástica é a que rixe as leis de relación, ou más ben a falla de leis. O gato cósmico mostra, este outono, algúns deses gravados, dando un paso máis, xa que coas estampas veranse mesturadas as propias matrices, e o branco da parede, coa mesma importancia que nos gravados ten o papel en branco, definidor dun espazo que ás veces ten dúas dimensións e ás veces tres. Tamén atoparedes algunha terracota

Inauguración o luns 26 de 20 a 21h

Rúa Concepción Arenal nº1 local 4
15702 Santiago de Compostela


Una selección de la gráfica más representativas, en las que la composición juega con figuras humanas a veces acompañadas de otros elementos. Son obras abiertas en el sentido tradicional del término, ya que presentan figuras que se intercambian entre las estampas y aparecen en diferentes gabados al mismo tiempo, ampliando su significadoo y capacidad de evocación, de forma que unas complementan las otras. Pero no hay un carácter lineal ni de argumento, la plástica es la que marca las leyes de relación, o mejor dicho, a falta de leyes. O gato cósmico muestra, este otoño, algunos de esos grabados, dando un paso más, ya que con las estampas se verán mexcladas las matrices, y el blanco de la pared, con la misma importancia que en los grabados tiene el papel en blanco, definidor de un espacio que a veces tiene dos dimensiones y a veces tres. También encontrareis alguna terracota.

Inauguración el lunes 26 de 20 a 21h

Rúa Concepción Arenal nº1 local 4
15702 Santiago de Compostela

No hay comentarios: