Cooperativa do Ribeiro

Agustín Vázquez Ferreiro, é alfareiro en Niñodaguia, onde a alfareiría ten unha tradición que supera os catrocentos anos. Dentro da súa actividade profesional ten un gran peso a posta en valor das pezas propias de Niñodaguia, reproducíndoas paralelamente á súa propia producción. Agustín e Poldras xuntáronse para poñer patas arriba a xerra de viño tradicional de 120 anos de existencia, transformándoa nestas creacións que estudan a esencia do contido e o continente. Todas son xerras de terracota e óleo no seu exterior, estando o interior tratado con total pulcritude para que poidan seren usadas como o que son: xerras do viño.

Agustín Vázquez Ferreiro, es alfarero en Niñodaguia, donde la alfarería tiene una tradición que supera los cuatrocientos años. Dentro de su actividad profesional tiene un gran peso la puesta en valor de las piezas propias de Niñodaguia, reproduciéndolas paralelamente a su propia producción. Agustín y Poldras se unieron para poner patas arriba la jarra de vino tradicional de 120 años de existencia, transformándola en estas creaciones que estudian la esencia del contido y el continente. Todas son jarras de terracota y óleo eno su exterior, estando el interior tratado con total pulcritud para que puedan ser usadas como lo que son: jarras de viño.No hay comentarios: