Centro Galego de Arte Contemporánea

En agosto de 2008, no Centro Galego de Arte Contemporánea, celébrase o curso Mitos e papeis, dirixido por Poldras, onde se relaciona a publicidade coa mitoloxía grega e os contos europeos tradicionais. Tomar contacto para saber doutros cursos similares.

En Agosto de 2008, en el Centro Galego de Arte Contemporánea, se celebra el curso Mitos y papeles, dirigido por Poldras, donde se relaciona la publicidad con la mitología clásica y los cuentos europeos tradicionales. Tomar contacto para saber de otros cursos similares.

No hay comentarios: