Gravados en Ridimoas

Tres gravados froito dos debuxos do natural feitos no bosque Ridimoas. O importe da venda vai íntegramente á asociación (http://www.asociacion-ridimoas.org/). A edición é de 50 exemplares de cada gravado. Prezos por orde de aparición: 75 €, 50€ e 60€.
Tres grabados fruto de los dibujos del natural hechos en el bosque Ridimoas. El importe de la venta se destina íntegramente a la asociación Ridimoas ( http://www.asociacion-ridimoas.org). La edición es de 50 ejemplares de cada grabado. Precios por orden de aparición: 75 €, 50€ y 60€.

No hay comentarios: